هیئت مدیره انجمن


محمدحسین سپهر

رئیس هیئت مدیره
محمدحسین سپهر
کاوه پزشک

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
کاوه پزشک
صادق نجفی

عضو هیئت مدیره
صادق نجفی
عباس علی آبادی

عضو هیئت مدیره
عباس علی آبادی
علی نیکزاد

عضو هیئت مدیره
علی نیکزاد
محمدرضا اسکندری

عضو هیئت مدیره
محمدرضا اسکندری
سید احمدرضا دستغیب

عضو هیئت مدیره
سید احمدرضا دستغیب
محمدامین رضازاده

عضو هیئت مدیره
محمدامین رضازاده
مرتضی هاشم پور

عضو هیئت مدیره
مرتضی هاشم پور

لینکهای مفید

ارتباط با ما

تلفن : 02144628670

فکس : 02142693236

ایمیل : info@jmconf.ir