اهمیت و ضرورت برگزاری

اهمیت برگزاری همایش

ظرفیت های بالقوه اقتصاد ایران نه تنها برای همه اهالی فن و کارشناسان اقتصادی روشن می باشد، بلکه برای یکایک مردم نیز به نوعی واضح و نمایان است. اما با کمال تأسف باید این اعتراف تلخ را بازگو کرد که این ظرفیت های بالقوه هرگز نتوانسته اند آن طور که شایسته این کشور است، به صورت بالفعل در آمده و دغدغه‌های اقتصادی را رفع کنند. که اگر این گونه نبود، این جنگ اقتصادی تمام عیار بر علیه کشور عزیزمان تدارک دیده نمی شد، چرا که انگشت دشمن، بر روی نقطه ضعف ما است.

اقتصادی که با نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت حامل های انرژی و کاهش بهای نفت، دچار تزلزل گردد، و یا به عبارتی وقتی اقتصاد یک کشور تک محصولی باشد و تحت تأثیر تکانه های جهانی باشد، این یک نقطه ضعف بزرگ برای آن کشور محسوب می شود. اما راه حل چیست؟

اگر نگاهی به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با فساد اقتصادی، اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی بیندازیم، راه حل را به وضوح مشاهده می‌کنیم. راه حل‌هایی که همه آنها با کار و تلاش، قابل وصول و دستیابی است. اولویت‌های اقتصادی که ریشه در بنیان‌های اقتصاد بومی دارد و راه چاره را در اتکاء به تولید و صنعت داخلی و نیز استفاده از یک همت مضاعف و مدیریت جهادی می داند.  قطعاً بزرگترین راه حل همان جهاد است؛ تفکر جهادی، ساز و برگ جهادی، عمل جهادی و مدیریت جهادی.

 

ضرورت برگزاری همایش

امروز شرایط نظام اسلامی ایجاب می کند تا الگوی مدیریتی اثرگذار با ویژگی هایی همچون دانش محوری ، تعهد ارزش مدارانه و شایسته سالار برای سازماندهی حوزه های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی کشور بکار گرفته شود . در این زمینه ، ضرورت بهره مندی از الگوی مدیریت جهادی موضوع بدیعی است که از سوی مقام معظم رهبری بارها در جمع کارگزاران نظام اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است. مدیریت جهادی یکی از شاخص‌های لازم برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است كه اگر به آن توجه شود بسیاری ازمشكلات در عرصه های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و... حل خواهد شد. به عبارتی الگوی مدیریتی دفاع مقدس و مدیریت جهادی، ضرورت انجام کارهای بزرگ و کلید گذر از مشکلات جاری کشور می باشد. اگر زیربنای مدیریت جهادی به درستی تعریف شود، نباید دیگر از تحریم‌ها بترسیم و در برابر مشکلات نا امید باشیم، در حقیقت با استفاده از این مدیریت مسئولان می‌توانند بر مشکلات موجود غالب شوند.

مدیریت جهادی، از این رو باید به عنوان یک ضرورت برای اجرا مدنظر قرار گیرد که راهی جز این برای کشور باقی نمانده است. نه کشور در شرایطی است که بتوان با مخدر نفت دردهای اقتصاد را تسکین داد و نه مردم در شرایطی هستند که بتوانند خود را با هزینه های سرسام آور فعلی و شاخص در هم شکسته فضای کسب و کار تطبیق دهند. از این رو، مدیریت جهادی به عنوان الگوی مدیریتی برآمده از بطن انقلاب اسلامی که مبتنی بر ارزش ها و آرمانهای ایرانی- اسلامی از یکسو و از سوی دیگر در پیوند با علم و دانش روز می باشد، همواره مدنظر مقام معظم رهبری بوده است و از اهمیت و جایگاه ویژه ای نزد ایشان برخوردار است و بارها در سخنان و فرمایشات خود به مسئله مدیریت جهادی و در پیش گرفتن این الگوی مدیریتی از سوی مسئولان نظام تاکید کردند. زیرا تنها راه برون رفت از این بحران فعلی و قرار گرفتن در مسیر پیشرفت کشور، به کارگیری مدیریت جهادی است.

 

لینکهای مفید