لینکهای مفید
نشریات دانلود نشریه مدیران جهادی کشور- شماره دوم دانلود نشریه مدیران جهادی کشور- شماره دوم دانلود نشریه مدیران جهادی کشور- شماره دوم
کتاب ها دانلود کتاب حماسه مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی دانلود کتاب  اقتصاد مقاومتی

محورهای برگزاری همایش

 

·        نقش مدیریت جهادی در انجام پروژه های کلان ملی

·        تبیین راهبردها و مولفه های مدیر و مدیریت جهادی در سازمان ها

·        نقش مدیریت جهادی در توسعه اقتصادی در شرایط پس از تحریم

·        لزوم ایجاد همبستگی قوای مهندسی کشور در جهت پیشبرد اهداف ملی

·        راه کارهای بهره گیری هوشمندانه و خلاقانه از شرکت های بزرگ خارجی در شرایط پس از تحریم

·        شناسایی و بررسی راهکارهای خروج از اقتصاد تک محصولی

 

 

 

 

 

عضویت در انجمن مدیریت جهادی کشور
مشارکت کنندگان
گزارشات دانلود گزارش جامع سوین همایش ملی مدیریت جهادی دانلود گزارش جامع دومین همایش ملی مدیریت جهادی