لینکهای مفید
نشریات دانلود نشریه مدیران جهادی کشور- شماره دوم دانلود نشریه مدیران جهادی کشور- شماره دوم دانلود نشریه مدیران جهادی کشور- شماره دوم
کتاب ها دانلود کتاب حماسه مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی دانلود کتاب  اقتصاد مقاومتی

شورای برگزاری همایش

·       محمد ایزدخواه

·       مجید ایزدخواه

·       علیرضا شفیعی

·       حیدرعلی مزروعی

·       علی فروزانفر

·       حمزه پوربابادی

·       غلامرضا سبحانی

·       مصطفی صادقی کوچصفهانی

·       شاهرخ صفی صمغ آبادی

·       حسین فلاحی آذر

·       احسان صابری

·       میلاد عدل

·       محمود عابدی

·       اکبر فلاحتی آذر

·       حمیدرضا قصابان

·       سید احمد صفوی

·       میثم کشتکار گروسی

·       علیرضا راستگو

·       آلاله ارض پیما

·       الهه خیرجو

عضویت در انجمن مدیریت جهادی کشور
مشارکت کنندگان
گزارشات دانلود گزارش جامع سوین همایش ملی مدیریت جهادی دانلود گزارش جامع دومین همایش ملی مدیریت جهادی