لینکهای مفید
نشریات دانلود نشریه مدیران جهادی کشور- شماره دوم دانلود نشریه مدیران جهادی کشور- شماره دوم دانلود نشریه مدیران جهادی کشور- شماره دوم
کتاب ها دانلود کتاب حماسه مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی دانلود کتاب  اقتصاد مقاومتی

اهداف برگزاری همایش

 

·        تقویت و ترویج فرهنگ مدیریت جهادی

·       شناسایی ظرفیت های بالقوه در حوزه های گوناگون صنعتی کشور و تلاش برای تبدیل آنها به بالفعل

·        شناسایی نقاط ضعف و قوت قوای مهندسی کشور در انجام پروژه های کلان ملی

·        هم اندیشی و همگرایی قوای مهندسی کشور

·        هم افزایی قوای مهندسی کشور در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی

·        مدیریت توان علمی و صنعتی کشور جهت انجام پروژه های کلان ملی

عضویت در انجمن مدیریت جهادی کشور
مشارکت کنندگان
گزارشات دانلود گزارش جامع سوین همایش ملی مدیریت جهادی دانلود گزارش جامع دومین همایش ملی مدیریت جهادی