نشریه مدیران جهادی کشور

مشارکت در نشریه مدیران جهادی کشور

 با عنایت به گستردگی و تنوع موضوعات مرتبط با همایش و همچنین لزوم انتشار و ماندگاری بسیاری از مطالب، تجارب و فعالیت های بزرگ شرکت ها در راستای توسعه و سازندگی کشور، دبیرخانه برگزاری همایش تصمیم بر آن دارد که، تجارب، نقطه نظرات، داشته ها و یافته های مدیران برگزیده کشور در حوزه های گوناگون صنعتی را تحت عنوان نشریه مدیران جهادی کشور منتشر و علاوه بر همایش به بیش از 1000 سازمان و شرکت بزرگ ارسال نماید. مطالب و موارد این ویژه نامه به صورت زیر گردآوری خواهد شد.

·        مصاحبه با مدیران عامل

·         معرفی کامل سازمان یا شرکت

·        معرفی کامل محصولات و خدمات

·        معرفی کامل پروژه های انجام شده و یا در حال انجام

·        درج تمامی موارد بالا در سی دی همایش

 از کلیه متقاضیان گرامی دعوت می گردد تا ضمن تماس و هماهنگی با دبیرخانه همایش، با مشارکت در نشریه مدیران جهادی کشور، دبیرخانه را در برگزاری باشکوه تر همایش در راستای معرفی شایسته مدیران جهادی و اسلوب مدیریت جهادی در کشور یاری نمایند.

 

لینکهای مفید