محورهای برگزاری همایش

محورهای برگزاری همایش

 

·        نقش مدیریت جهادی در انجام پروژه های کلان ملی

·        تبیین راهبردها و مولفه های مدیر و مدیریت جهادی در سازمان ها

·        نقش مدیریت جهادی در توسعه اقتصادی در شرایط پس از تحریم

·        لزوم ایجاد همبستگی قوای مهندسی کشور در جهت پیشبرد اهداف ملی

·        راه کارهای بهره گیری هوشمندانه و خلاقانه از شرکت های بزرگ خارجی در شرایط پس از تحریم

·        شناسایی و بررسی راهکارهای خروج از اقتصاد تک محصولی

 

 

 

 

 

لینکهای مفید