شورای برگزاری همایش

شورای برگزاری همایش

·       محمد ایزدخواه

·       مجید ایزدخواه

·       حیدرعلی مزروعی

·       علی فروزانفر

·       شاهرخ صفی صمغ آبادی

·       میلاد عدل

·       غلامرضا سبحانی

·       میثم کشتکار گروسی

·       حمیده سیوندی

·       آلاله ارض پیما


لینکهای مفید