برنامه زمانبندی همایش

برنامه زمانبندی پنجمین همایش ملی مدیریت جهادی

 

24 دی ماه 1397- ساعت 17 الی 22

مرکز همایش های بین المللی صداوسیما

 

عنوان برنامه

مدت زمان

پذیرش، بازدید از نمایشگاه و پذیرایی

60 دقیقه

قرائت قرآن کریم

5 دقیقه

پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران

5 دقیقه

خوش آمد گویی به مدعوین و میهمانان گرامی

5 دقیقه

پخش کلیپ و نماهنگ

5 دقیقه

خوش آمد گویی و سخنرانی دبیرکل همایش

10 دقیقه


سخنرانی نماینده محترم دولت

15 دقیقه

سخنرانی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

15 دقیقه

سخنرانی وزیر منتخب

15 دقیقه

سخنرانی مشارکت کنندگان در همایش

15 دقیقه

مراسم تقدیر از خانواده شهداء و اعطای نشان مدیران برگزیده جهادی کشور

60 دقیقه

اختتامیه و قرائت بیانیه پایانی همایش

15 دقیقه

پذیرایی و صرف شام

60 دقیقه

 

نکته: شایان ذکر است که در صورت حضور مدعوین و مقامات عالی کشوری و لشگری، زمانبندی اجرای برخی از برنامه ها و توالی آن ممکن است تغییر یابد.

لینکهای مفید