اهداف برگزاری همایش

اهداف برگزاری همایش

 

·        تقویت و ترویج فرهنگ مدیریت جهادی

·       شناسایی ظرفیت های بالقوه در حوزه های گوناگون صنعتی کشور و تلاش برای تبدیل آنها به بالفعل

·        شناسایی نقاط ضعف و قوت قوای مهندسی کشور در انجام پروژه های کلان ملی

·        هم اندیشی و همگرایی قوای مهندسی کشور

·        هم افزایی قوای مهندسی کشور در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی

·        مدیریت توان علمی و صنعتی کشور جهت انجام پروژه های کلان ملی

لینکهای مفید